Prima vizită de monitorizare a CJE Vrancea

Astăzi, 31 ianuarie 2013, la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani a avut loc prima vizită de monitorizare efectuată de președintele Consiliului Județean al Elevilor Cristian Gîrneață.
În cadrul vizitei s-au discutat probleme interne ale Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani şi metodele de rezolvare a acestora. De asemenea președintele Cristian Gîrneață a verificat dosarul cu prezența la ședințe, raportul de activitate pe semestrul întâi și planul de activitate pe semestrul al doilea. Totodată membrii Consiliului Școlar au fost informați despre structura Consiliului Național al Elevilor și despre Adunarea Generală a acestuia care se va desfășura în perioada 7-10 februarie, la Galați. Un alt lucru pe care s-a pus foarte mult accent a fost importanța comunicării între membrii Consiliului Școlar al Elevilor și între acesta și profesori.
În cadrul vizitei a fost prezentă fosta președintă a Consiliului Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focşani, Buzatu Monica, care a vorbit despre experiența dobândită în anul în care a deținut această funcție.
© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Consiliile şcolare de la CNC și CNU active de 24 ianuarie

Cu ocazia celebrării Unirii de la 24 ianuarie, consiliile şcolare ale Elevilor de la Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” și de la Colegiul Naţional ,,Unirea” din Focşani au organizat activități prin care au promovat Consiliul Elevilor și au dovedit că acesta este activ în ambele instituții de învățământ.
Mai jos este un rezumat al activităților desfășurate cu ocazia celebrării acestei zile.
În cadrul Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” Focşani, pe 24 şi 25 ianuarie nu s-au desfăţurat orele de curs, ci s-au organizat diverse ateliere pentru a celebra zilele colegiului printr-o modalitate nonformală.

Pe lângă atelierele propuse de către corpul profesoral al colegiului, Consiliul Şcolar al Elevilor Cuza a desfăşurat în aceste două zile trei activităţi: două workshopuri de educaţie nonformală, “Have fun and learn” şi o activitate sportivă, “Street baschet”. Acestea s-au bucurat de un real succes în rândul elevilor, la workshop participând în jur de 40 de elevi, iar la Street Baschet pe lângă echipele participante fiind şi o mulţime de spectatori.

Workshopurile au fost coordonate de către Gîrneaţă Cristian (preşedintele CŞE) şi Pleşa Pătrăşcan Alexandra Theodora (vicepreşedinte CŞE). Aceste două ateliere au promovat educaţia prin joc, prin experienţă, dezvoltându-le astfel elevilor participanţi spiritul de lider, capacitatea de a comunica, abilitatea de a lucra în echipă şi de a-şi asuma rolul în orice grup.

Cealaltă activitate s-a desfăşurat sub iniţiativa directorului de departament pe sport şi programe de tineret Tănase Radu Andrei şi a vicepreşedintelui Panfil Andra-Gabriela. Această activitate a avut ca obiective crearea spiritului de competiţie, dezvoltarea abilităţii de lucru în echipă şi promovarea sportului ca parte importantă în a avea o sănătate perfectă.

Activităţile au urmărit şi un scop comun, acela de a promova Consiliul Elevilor şi statutul acestuia în fiecare instituţie de învăţământ tuturor tinerilor din Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” Focşani.

Cu ocazia aniversării a 154 de ani de la Unirea Mică, în data de 24 inauarie, Consiliul Şcolar al Elevilor de la Colegiul Naţional ,,Unirea” din Focşani a organizat în colaborare cu doamna profesoară Carmen Atarcicov, prima ediţie a concursului de istorie ,,Unirea şi Uniriştii”.

Activitatea oranizată cu prilejul zilelor colegiului a avut ca scop îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor legate atât de istoria ţării, cât şi de cea a liceului. În concurs s-au înscris patru echipe a câte trei membri, care au trebuit să răspundă la trei seturi a câte trei întrebări. Primele trei întrebări au fost din monografia colegiului de la înfiinţare şi până la Primul Război Mondial, următoarele trei au făcut referire la Unirea Principatelor Române de la 1859, iar în ultimul set au fost întrebări din viaţa lui Alexandru Ioan Cuza.


Departajarea echipelor s-a făcut în funcţie de prezentarea unui proiect în care fiecare grup a trebuit să-şi exprime viziunea asupra zilei de 24 ianuarie.


Juriul a fost format din doamna profesoară coordonator Carmen Atarcicov, reprezentantul Consiliului Şcolar al Elevilor, Codrin Bostan – vicepreşedinte CŞE şi Cristina Stancu, elevă în clasa a XII-a F la Colegiul Naţional ,,Unirea”.


Concursul s-a bucurat de participarea unor elevi care şi-au demonstrat interesul, iar juriul a avut o sarcină dificilă în a desemna câştigătorii. Echipa clasată pe locul I a fost formată din Nicolaş Carla, Asanache Eros-Adrian şi Toma Adrian, elevi în clasa a IX-a G. Poziţia secundă a fost ocupată de echipajul format din Chelaru Anda-Alexandra, Matei Alina şi Drâmbă Florina, eleve în clasa a X-a F, iar pe a treia poziţie s-au aflat Munteanu Andrei, Ion Maria-Alexandra şi Aurica Cătălin Valentin, elevi în clasele a X-a A şi a X-a F. În concurs au mai participat şi Pavel Mihai, Neacşu Carmen şi Hulea Denisa, elevi în clasa a X-a G.


Toţi participanţii au primit diplome de participare, iar echipele clasate pe primele trei poziţii au primit şi torturi ca premii.
În concluzie, activitățile desfășurate de ambele Colegii au avut un impact foarte mare asupra elevilor, contribuind totodată la promovarea într-un mod cât mai eficient al Consiliului Elevilor.
© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Activitatea CŞE-urilor din Vrancea

Pentru a demonstra activitatea sa continuă, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, a realizat o evidență în care sunt cuprinse rezumatele ședințelor Consiliilor Școlare.
Evidența este mai jos:

1) Colegiul National „Unirea”
Ultima ședință:
– a avut loc la data de 16 ianuarie 2013;
– s-a anunțat concursul „Unirea şi Uniriştii” care se va desfăşura pe 24 ianuarie;
– s-au adăugat trei amendamente la regulamentul intern;

2) Liceul ”Simion Mehedinți” Vidra
Ultima ședință:
– a avut loc pe data de 17.01.2013;
– s-au pus la punct toate dosarele șefilor de clasă;
– s-a îmbunătățit modul de anunțare și organizare a ședințelor (ultima săptămână din lună, joi), dar și modalitatea de penalizare pentru lipsa nejustificată a liderului clasei (3 absențe pe semestru = pierderea funcției);
– s-a discutat despre proiectul cu schimbul de experiență între licee, care va fi organizat între 1 și 5 aprilie 2013.

3) Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu
Ultima şedinţă:
– a avut loc pe data de 14 ianuarie 2013;
– s-au stabilit activităţile organizate de CŞE pentru Zilele LIS ;
– următoarea şedinţă va avea loc luni, 21 ianuarie 2013 când se va stabili programul zilei de 24 ianuarie.

4) Colegiul Tehnic ,, Valeriu. D. Cotea” Focşani
Ultima şedinţă:
– a avut loc in data de 22 ianuarie 2013;
– s-a discutat despre planul de activități din semestrul al doilea, despre panoul CȘE, despre „Balul Balurilor Bobocilor și despre sesiunile de formare”;

5) Liceul Tehnologic Odobeşti
Ultima şedinţă:
– a avut loc în data de 15.01.2013;
– s-a hotărât ca la începutul lunii februarie să se organizeze activitatea „Biblioteca vie” şi ca în perioada 25-27 ianuarie să se realizeze în cadrul CSE-ului primul curs de formare;
– s-au discutat problemele elevilor din liceu, profesorii fiind rugaţi să ajute la rezolvarea lor;
– în cadrul CSE-ului s-a ridicat problema întocmirii planului de activitate ce va fi pus în aplicare în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, şefii de departamente având la dispoziție o săptămână să se gândească la o activitate care se va desfășura în cadrul acestui program ;
– s-au discutat diferite modalităţi de promovare a CSE-ului ;
– următoarea şedinţă va avea loc în data de 22 ianuarie 2013.

6) Liceul de Arte „Gheorghe Tatarăscu”, Focşani
Ultima şedinţă:
– a avut loc pe data de 18 ianuarie 2013;
– s-a discutat despre cursul de formare ce va fi susţinut de doamna Mălureanu Laura în cadrul liceului, în data de 23 sau 25 ianuarie;
– pe data de 22 februarie, se va desfăşura activitatea „Dragobetele”, iar în luna martie, nu s-a stabilit încă data dar va avea loc „Balul Mărţişorului”.

7) Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”
Ultima şedinţă:
– a avut loc pe data de 18 decembrie 2012;
– s-au discutat problemele întâlnite pe primul semestru şi activităţile ce se vor realiza în al doilea semestru;
– prima activitate va avea loc pe 14 februarie ;
– următoarea şedinţă va fi în data de 22 ianuarie 2013 .

8) Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Focșani
Ultima şedinţă:
– a avut loc în data de 21 ianuarie;
– a fost prezentă doamna consilier educativ, Vasilof Marina, care a promovat programul inițiat de Fundația Națională a Tinerilor Manageri prin care se oferă 100 de burse tinerilor interesați de antreprenoriat;
– s-au adus la cunoștința elevilor activităţile dedicate zilei de 24 ianuarie;
– directorii departamentelor au fost anunţaţi să realizeze planul proiectelor din acest semestru;
– s-a discutat despre propunerile de activități pentru săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”.

9) Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani
Ultima ședință:
– a avut loc la data de 16 ianuarie;
– elevii împreună cu doamna profesor Pătrășcanu Melania au discutat despre programul „Zilelor Colegiului” și despre propunerile de activități pe care aceştia trebuie să le facă pentru săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!”;
– s-a adus la cunoștința elevilor faptul că doamna profesor Vișinescu inițiază un proiect anti-violență, iar președintele C.Ș.E., Cristian Gîrneață a propus un proiect anti-alcool;
– s-a stabilit ca directorii de departamente să-și depună miercuri, 23 ianuarie, proiectele pe care le vor desfășura în cel de-al doilea semestru al anului școlar.

10) Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu”
Ultima şedinţă:
– a avut loc la data de 22 ianuarie 2013;
– s-a discutat despre „Balul Balurilor Bobocilor”, strângerea fondului CSE, realizarea panoului cu membrii CSE și despre întocmirea planului de activități; – elevii participanți la ședință și-au exprimat entuziasmul în privința „Balului Balurilor ”;
– s-au pus la punct anumite detalii privind acțiunea din data de 14 februarie, numită Valentine’s Day;
– s-a stabilit ca în scurt timp să se înceapă demersurile pentru organizarea Balului Primăverii.

11) Liceul Teoretic „Emil Botta” Adjud
Ultima ședință:
– a avut loc la data de 22 ianuarie 2013;
– s-a discutat despre posibilii participanți la „Balul Balurilor” și despre un panou al CȘE unde vor fi anexați membrii, activitățile și programul acestuia și despre întemeierea unei legitimații specifice liceului.

În concluzie, această evidență dovedește cât de activ este Consiliul Județean al Elevilor din Vrancea și că acesta face tot posibilul pentru ca elevii să fie reprezentați cât mai bine.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Prima Adunare Generală a CJE Vrancea din acest semestru

Astăzi, 19 ianuarie, a avut loc Adunarea Generală a Consiliului Județean al Elevilor Vrancea, eveniment desfășurat în incinta Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza.

În cadrul ședinței s-a discutat despre organizarea Balului Balurilor Bobocilor, care se va avea loc în luna martie. De asemenea, președintele Cristian Gîrneaţă i-a informat pe preşedinţii de Consilii Şcolare cu privire la:
– trimiterea raportului de activitate de pe semestrul I până pe data de 1 februarie;
– trimiterea planului de activitate pentru semestrul II până pe data de 5 februarie;
– vizitele de monitorizare ce vor fi realizate în licee de către membrii Biroului Executiv al Consiliului Județean;
– importanța realizării unui panou al fiecărui Consiliu Școlar;
– importanța diseminării ședințelor cu șefii de clasă pe grupurile Consiliului Județean;
La ședință au fost prezenți 17 elevi, aceasta având impactul dorit deoarece fiecare a venit cu idei despre activitățile ce se vor desfășura pe parcursul semestrului al doilea.
© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

CJE Vrancea prezent la „Să privim viaţa prin ochii nevăzători”

Astăzi 18 ianuarie a avut loc evenimentul „Să privim viața prin ochii nevăzători”. Acesta s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Judeţene Vrancea, la Secţia pentru Copii şi Tineret şi a fost organizat de Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” din Focşani şi Fundația pentru Nevăzători „Cartea Călătoare” din Focşani.

Ca invitat special a participat voluntarul american la Corpul Păcii, Jennifer Brooks, care lucrează cu elevii cu deficienţe de vedere în cadrul Liceului „Moldova” din Târgul Frumos, Iaşi.

Întâlnirea a abordat foarte deschis problemele cu care se confruntă nevăzătorii, s-au făcut demonstrații de blindflod, cu implicarea publicului, audieri și vizionări de cărți în format Daisy. De asemenea participanții au putut viziona o secvență dintr-un film cinematografic creat special pentru cei nevăzători, care se va putea viziona integral de toate persoanele doritoare, pe data de 29 ianuarie la cinematograful Balada.

La finalul evenimentului, publicul a vizitat studioul de înregistrare a cărților și s-au adresat întrebări.

Membrii Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea, alături de voluntari, au fost prezenți la eveniment.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Adunarea Generală a Consiliului Național al Elevilor

În perioada 7-10 februarie, la Galaţi, se va desfăşura Adunarea Generală a Consiliului Naţional al Elevilor. Cu această ocazie se va alege noul preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor şi cei doi secretari executivi ai departamentelor de organizarea internă, respectiv educație și comunicare.

Totodată, vor avea loc o serie de workshop-uri facilitate de rețeaua de formatori a Consiliului Național al Elevilor. Printre aceste ateliere de lucru se găsesc:

 •      Cadru legal CNE;
 •      Organizare internă a Consiliului Naţional al Elevilor;
 •      Comunicare și relații externe;
 •     Structuri suport ale Consiliului Naţional al Elevilor – formatori și seniori;
 •      Politici educaționale.
Un alt punct important al Adunării Generale constă în elaborarea Strategiei de Dezvoltare Organizaţională a Consiliului Naţional al Elevilor pentru mandatul 2013.
Din partea Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea vor participa: 

 • Gîrneaţă Cristian (Preşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea);
 • Cătălina Marcu (Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea);
 • Codrin Bostan (Director la departamentul de Mobilitate, Informare, Formare şi Consiliere);
 • Monica Maria Iacob (Director la departamentul Avocatul Elevului);
 • Mădălin Blidaru (Responsabil Online în Biroul de Presă al Consiliului Național al Elevilor);
 • Alexandra Voicu (Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor Vrancea în mandatul 2012).
Mai jos este atașat un filmuleț introductiv realizat de Consiliul Județean al Elevilor Galaţi:

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

CNE: 100 de burse pentru elevii cu spirit antreprenorial

Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM) în parteneriat cu Euro<26 oferă, în cadrul Programului de Educație Managerială, un numar de 100 de burse, prin intermediul Consiliului Elevilor, tuturor tinerilor interesați de antreprenoriat.

Programul, care se va desfășura pe durata a 6 luni, presupune parcurgerea a 5-7 module de curs online ale căror tematici cuprind noțiuni de management, mediul economic, antreprenoriat, marketing, finanțe, comunicare și IT, concepute de profesori universitari și practicieni care vor acorda asistenţă prin intermediul unui forum. Platforma a fost dezvoltată de cele două organizații împreună cu parteneri din Germania, Spania și SIVECO România, în cadrul unor proiecte europene.

Modulele sunt structurate în cadrul unor pachete de instruire și presupun acumularea de informații și cunoștințe, ce vor fi supuse ulterior unor teste online, şi prin redactarea unei lucrări aplicative la unul dintre modulele de curs. De asememea, cursanții au posibilitatea nu doar de a interacționa prin intermediul forumului, ci și de a cere informații pe subiecte specifice cuprinse în capitolele de lucru.

Mai multe detalii, inclusiv modalitatea de aplicare, sunt disponibile pe Wedu.ro.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Istoric: Ioana Zvâc

Ioana Zvâc a reprezentat elevii din cadrul Colegiului Național „Unirea” din Focșani. În mandatul 2006-2007, Ioana a fost președintele Consiliului Județean al Elevilor Vrancea, participând la primele adunări ale Consiliului Național al Elevilor. În prezent, este absolventă Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Din interviul următor, puteți afla ce a înseamnat Consiliul Elevilor.

Mădălin Blidaru: Salut! Răsfoind un articol din arhiva presei din județul Vrancea, am găsit un nume și sintagma „Consiliul Național al Elevilor”. În încercarea mea de a da de persoana respectivă, am apelat la o căutare pe Facebook și am trimis un „friend request”.  Acum vreau să știu dacă am găsit persoana potrivită…

 Ioana Zvâc: Bună, Mădălin! În primul rând, felicitări! Recunosc că am aruncat o privire pe blog-ul tău și mi se pare minunat că printre interesele actuale ale celor din Vrancea se numără și activități de genul. Într-adevăr, eu sunt persoana pe care o căutai. Am fost membră a CNE în perioada 2006-2007.

M.B.:Super! 

I.Z.: Chiar atunci când s-a înființat. În perioada aceea eram primarul tinerilor în CLT Focsani si presedintele Consiliului Elevilor din CNU, de aceea am ajuns sa fac parte din CNE.

M.B.: Într-adevăr, era pe la început atunci. Au trecut cinci-șase ani, Consiliul Elevilor s-a dezvoltat (sau asta îmi place să cred). Am citit că ai participat, dacă nu mă înșel, la prima Adunare Generală a CNE. Cum a fost?

I.Z.: Da. A fost interesant. A fost plăcut să vezi cum mișcarea reprezentativității tinerilor începe să ia amploare și, mai ales, să primească atenție din partea autorităților, pentru că ea s-a înființat, cel puțin oficial, la inițiativa Ministerului Educației de la momentul acela. Îți pot da detalii nenumărate când ai timp. Dacă acum ai ceva de făcut și vrei să lăsăm pe altă dată, este ok. De asemenea, și dacă vrei să vorbim acum e ok.

M.B.: Eu nu am altceva de făcut acum. Sper doar să nu vin cu întrebările într-un moment în care ești ocupată.

I.Z.: Nu sunt și chiar dacă aș fi, îmi face plăcere să vorbesc despre acea perioadă oricând.

M.B.: Mă bucur! Și cum erau aleși membrii CNE-ului din acea perioadă? Mă refer aici la nivel național.

I.Z.: Reprezentanții erau aleși dintre președinții consiliilor elevilor din fiecare județ. Mai exact, cu o perioadă înainte de conferința națională, IȘJ-urle au organizat o serie de întâlniri cu președinții din CE-uri (n.r. consiliile elevilor) din județ, în urma cărora aceștia și-au ales un reprezentant. Apoi, acești în jur de 40 de reprezentanți au participat la conferința națională.

M.B.: Pot spune că în acest mod se organizează și acum: alegeri pe școală, pe urmă reprezentanții consiliilor din școli urmează această structură.

I.Z.: Da, însă la momentul acela, nu era o instituție pusă foarte bine la punct în toate liceele. Nu prea se știa și nu era, cred, niciun interes foarte mare din partea elevilor să se implice. Din fericire, însă, CNU chiar s-a numărat printre liceele, să le spun, avangardiste la momentul acela, vizionare, unde aveam bine pusă la punct întâlnire și unde structura de conducere a Consiliului Elevilor era cunoscută, știută, luată în seamă și aleasă în mod democratic.

M.B.: La fel ca și acum :).

I.Z.: Da. Sunt convinsă că și acum e la fel. în plus, sub coordonarea doamnei Sîrbu, care sper că se mai află în liceu și mai face lucruri minunate pentru uniriști, aveam întâlniri săptămânale ale CE-ului, unde eram informați, discutam într-un mod organizat.

M.B.: Da, se află în liceu. Doamna Sîrbu este și coordonatorul Consiliului Județean al Elevilor Vrancea. Avem și un site unde publicăm știri legate strict de activitatea Consiliului Școlar al Elevilor : www.csecnu.co.cc.

I.Z.: Eu am fost o norocoasă pentru că la conferința națională, având experiența asta în spate, am putut avea o abordare mult mai potrivită decât dacă aș fi avut o altă situație. I-auzi! Uite… așa ceva ne lipsea nouă în liceu.

M.B.: Experiența contează.  Exista un regulament al Consiliului Elevilor la acel moment? S-a lucrat la el atunci?

I.Z.: Târguri de handmade… elevi cu dread-uri. We weren’t dreaming about it!
M.B.: :))

I.Z.: Consiliul Elevilor nu avea un regulament propriu. Funcționa după Legea Învățământului din momentul acela, care prevedea existența acestuia. Legat de Consiliul Național, însă, regulamentul acestuia a fost dezbătut la prima conferință și aprobat către finalul ei, la conferința de la Călimănești, ca să fiu mai specifică.

M.B.: Știu că a apărut unul în acea perioadă, pe urmă, cu mai multe adăugiri, prin 2010, care  a fost aprobat și el prin OMECTS și… acum se discută tot despre el pentru a se elimina unele neclarități. Cine coordona la acel moment activitatea Consiliului Elevilor? Și care era modul în care venea, la acel moment, în sprijinul elevilor și sistemului educational? Știu că sună un pic cam formal, însa sunt de părere că  reprezentativitatea are un scop.

M.B.: CNE-ul de astăzi se poate compara cu CNE-ul de atunci? Și aici nu includ numărul de proiecte și campanii, ci rezultatul lor în viețile elevilor români. Ce crezi despre acest subiect?

I.Z.: Mi-ar plăcea să cred că CNE-ul, ca organizație a evoluat în acest timp. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre o organizație care în 2006 se afla la început de drum, fără experiențe anterioare relevante și asupra căreia, pe parcursul a 6 ani, numeroase persoane trebuie să își fi lăsat amprenta. Din păcate, deși mi-ar plăcea să mai fiu alături de activitățile din CNE, nu am avut ocazia. Îmi propun, însă, cu ocazia asta să mă pun la dispoziția CJE-ului/CNE-ului pentru proiectele pe care le desfășoara în cazul în care e nevoie de sprijin sau măcar o opinie în plus.

M.B.: Care este viziunea ta asupra rolului Consiliului Elevilor? Ce ar trebui să facă, ce nu ar trebui să facă, de ce sau cine ar trebui să se ferească, de cine/ce nu?

I.Z.: În condițiile în care lucrurile au rămas similare perioadei în care eram membră a CNE, organizația are rol consultativ pe lângă Ministerul Educației (oricare ar fi numele pe care îl mai dobândește aceasta instituție pe parcursul timpului). Din punctul meu de vedere, ar trebui să își concentreze o mare parte din eforturi în direcția consultării elevilor, supunerii la dezbatere a lucrurilor care îi afectează, creșterii conștientizării asupra oportunităților pe care le au etc. Cred că una dintre cele mai importante calități ale unui proiect, care îi dă și șanse sporite de reușită, este creativitatea. Așa că sfatul meu este să vă feriți de proiecte cărora le lipsește inovația. Asta e un lucru cu care cred că noi nu am fost îndeajuns bătuți la cap, dar care cred că a căpătat în ultima vreme o valoare mult mai mare decât în 2006.

M.B.: Citeam în ziar că ai candidat atunci pentru o funcție în Biroul Executiv de atunci? Cum a fost? Care erau așteptările? Cine a fost ales?

I.Z.: Într-adevăr, la prima conferință a CNE-ului, reprezentantul fiecărui județ a candidat pentru o funcție în Biroul Executiv. Am avut practic de susținut un discurs, după care a urmat votul. Necunoscându-ne foarte bine între noi, însă, am votat dupa gradul de încredere pe care ni-l inspirau discursurile și realizările personale pe care și le prezenta fiecare în măsura în care îi permitea timpul. Cele mai active persoane din Biroul Executiv au fost Raluca Voicu, președinta, și Carmen Dobocan, vicepreședinte. Despre Carmen, reprezentanta Sălajului, știu că e în continuare o persoana foarte activă și implicată în proiecte studențești, ONG-uri etc.

M.B.: Este vreo acțiune/moment/proiect/campanie de care îți amintești cu drag, desfășurată la nivel județean? Ce a însemant să reprezinți Vrancea în Consiliul Național al Elevilor?

I.Z.: Sigur că da. Îmi amintesc de întreaga activitate cu drag. La momentul ăla, însă, nu se punea încă preț pe proiecte, ca atare. Important era să ne formăm ca grup, să conștientizeze și instituțiile cu care colaboram importanța activității și să stabilim niște direcții generale. Îmi aduc aminte că prima activitate a fost desfășurarea unui sondaj de opinie printre elevii vrânceni. A fost probabil cea mai justă direcție astfel încât să stabilim și noi ce aveam de făcut de la înființare încolo. Desigur, nici asta nu s-a întâmplat fără peripeții, dar am avut doar de învățat. Eu, una, sunt foarte mândră că sunt vrânceancă și mă consider norocoasă că mă pot mândri că sunt uniristă. Pe parcursul mandatului, însă, nu s-a ajuns să se facă diferențe de genul. Veneam toți cu același background, nu existase nimeni înainte de noi.

M.B.: Ce ai simțit la încheierea mandatului de membru CNE? De asemenea, vreau să te întreb dacă ai mai ținut legătura cu colegii de atunci și cu această structură?

I.Z.: Mandatul meu în CNE a fost unul mai scurt decât în mod normal. Mai eram implicată și în alte proiecte așa că mi s-a părut oportun să predau ștafeta. Îți poți da seama că m-am simțit foarte fericită că am avut ocazia să iau parte la perioada asta de start a consiliului, însă m-a încercat și o părere de rău că nu am putut să mă implic mai mult. Anii 2006-2007 au fost anii în care eu am învățat cel mai mult despre oamenii din jur, despre mine, despre proiecte etc. Am menținut și legătura cu o destul de mare parte din oameni. Călimănești și conferința imediat următoare (a consiliului SPUNE din care făceau parte multi membri CNE) a creat un cadru minunat pentru socializare, iar sinergia dintre noi a funcționat aproape perfect. Poți întreba pe oricine care a participat la ele și o sa îți spun același lucru.

M.B.: Acum câteva zile ai precizat că la prima conferință, cea de la Călimănești, s-a discutat despre regulament, o temă destul de importantă. Ce altceva a mai reprezentat un punct de interes atunci?

I.Z.: Regulamentul a fost unul dintre highlight-urile conferinței. În general workshop-urile au fost centrate pe “De unde pornim?” și “Încotro mergem?”. Am vorbit despre strategii, direcții de activitate, proiecte, eficiență.

M.B.: Îmi poți spune dacă a mai existat un Consiliu Județean al Elevilor înainte de 2006?

I.Z.: Din câte știu eu, nu. Au mai existat inițiative similare precum CLT-uri sau CLC-uri (Consilii Locale ale Copiilor), dar nu un alt CJE.

M.B.: Mulțumesc mult!

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea