CJE Vrancea reprezentat la Seminarul Naţional al Preşedinţilor

În perioada 24-27 aprilie 2014 s-a desfășurat la Băile Herculane Seminarul Național al președinților Consiliilor Județene ale Elevilor la care au participat membrii cu drept de vot ai Adunării Generale a Consiliului Național al Elevilor.

Aceasta reprezintă a doua întâlnire națională din cadrul proiectului „CiNE contează pe Tine”, implementat de Asociația Elevilor Mehedințeni în parteneriat cu Consiliul Național al Elevilor și Ministerul Educației Naționale şi co-finanţat prin Programul Tineret în Acțiune, acțiunea 5.1 – Întâlniri ale tinerilor cu responsabili ai politicilor de tineret.

Prima activitate din cadrul proiectului a fost reprezentată de Seminarul Național de Instruire al Secretarilor Consiliilor Județene ale Elevilor, care a avut loc în luna februarie 2014. Derularea acțiunilor de identificare și centralizare a situațiilor elevilor cu deficiențe de adaptare a constituit etapa premergătoare întâlnirii președinților Consiliilor Județene ale Elevilor. Identificarea problemelor cu care se confruntă elevii din România a fost realizată prin intermediul chestionarelor distribuite în întreaga țară, la nivel național fiind completate și centralizate aproximativ 32000 de chestionare.

Pe baza centralizărilor, fiecare Consiliu Județean al Elevilor a identificat cele mai întâlnite trei probleme cu care se confruntă elevii, acestea fiind absenteismul frecvent, problemele economice și problemele familiale, elevii manifestându-și dorința de a avea acces la mai multe informații și de a fi incluși în diferite programe de formare personală și profesională. Acest eveniment a fost completat ulterior de organizarea unei Cafenele Publice, prin intermediul cărora au fost dezbătute și diseminate rezultatele analizei realizate.

CJE Vrancea a fost reprezentat de către Tudor Codrin Bostan, preşedintele organizaţiei, acesta implicându-se activ în atelierele de lucru din cadrul proiectului și la diseminarea rezultatelor din județul Vrancea. Participanții la Seminarul Național al Președinților au realizat, pe baza acestor statistici, o strategie de intervenție adaptată la fiecare județ care va fi implementată la nivel național până în cea de-a treia activitate a proiectului – Seminarul Național al Biroului Executiv al Consiliului Național al Elevilor. 

Tot în cadrul întâlnirii președinților Consiliilor Județene ale Elevilor au avut loc sesiuni de training susținute de profesorii formatori ai Consiliului Național al Elevilor, ateliere care s-au axat pe team-building, pe analiza chestionarelor completate și pe elaborarea strategiei de intervenție a Consiliului Național al Elevilor.

Consiliul Naţional al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, urmăreşte identificarea grupurilor vulnerabile de elevi care nu au acces la mediul nonformal și implicarea acestora în activități care să corespundă nevoilor de dezvoltare personală.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

CJE Vrancea a organizat Cafeneaua publică – „CiNE contează pe TINE”

Luni, 14 aprilie, în incinta Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea şi al doamnei profesor formator al Consiliului Naţional al Elevilor, Teodora Bentz, a organizat a doua etapă a proiectului „CiNE contează pe TINE”, Cafeneaua publică.

Cafeneaua publică este o metodă de dialog activ şi schimb de informaţii. Aceasta are ca scop dezbaterea unui subiect într-un mediu relaxant, ce permite, totodată, o interacţiune sporită şi crearea de relaţii apropiate între participanţi. De asemenea, este şi o metodă foarte bună de consultare şi participare în luarea deciziilor.

Acţiunea reprezintă partea a doua a unui proiect național iniţiat de Asociaţia Elevilor Mehedinţeni, implementat cu ajutorul Consiliul Național al Elevilor şi finanţat prin programul Tineret în Acţiune, “CiNE contează pe TINE”. Acesta are ca scop identificarea categoriilor de probleme cu care se confrunta elevii şi găsirea de soluţii prin care Consiliul Elevilor le poate veni în ajutor.

Cafeneaua s-a derulat în trei etape, prima având ca scop crearea unui mediu non-formal, în cadrul căruia elevii s-au putut cunoaşte mai bine, prin intermediul unei sesiuni de intercunoaştere. De asemenea, în cadrul primei etape, participanţilor le-a fost prezentat Consiliul Judeţean al Elevilor Vrancea, proiectul pe care acesta l-a derulat la nivel judeţean şi modalităţile de a se implica în activităţile organizaţiei. Un rol deosebit în promovarea structurii l-a avut Cătălina Marcu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea în perioada 2011-2013, care le-a împărtăşit celor prezenţi din experienţa acumulată în decursul mandatului deţinut, motivându-i, totodată, să se implice în acţiunile desfăşurate de către organizaţie.

În cadrul celei de-a doua etape, participanţii, aflaţi în număr de 40, au fost împărtiţi în cinci ateliere de lucru:

  1. Tipurile de dificultăţi / probleme cu care se confruntă elevii;
  2. Activități ce pot fi desfăşurate de către Consiliul Școlar/Județean al Elevilor în vederea ameliorării principalelor 5 categorii de probleme desprinse din centralizator;
  3. Principalele resurse/instituții suport la care pot apela elevii în funcție de probleme;
  4. Modalități prin care Consiliul Elevilor poate contacta elevii cu dificultăți de adaptare şi cum poate afla de problemele lor;
  5. Stabilirea structurii unui ghid al oportunităților pentru acești elevi , iar a doua lucrul pe grupe pentru a soluționa problemele majore indentificate.

După această etapă a urmat sesiunea de follow-up, în cadrul căreia câte un membru din fiecare echipă a prezentat concluziile din atelierul din care a făcut parte.

La finalul activităţii, toţi participanţii au primit diplome şi o broşură de prezentare a Consiliului Judeţean al Elevilor Vrancea.

Informaţiile adunate prin intermediul chestionarelor şi Cafenelelor publice din fiecare judeţ urmează să fie centralizate la nivel naţional la întâlnirea preşedinţilor Consiliilor Judeţene ale Elevilor din perioada 24-27 aprilie, la Băile Herculane. 

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

CJE Vrancea înființează CJE Junior

Duminică, 6 aprilie, a avut loc prima ședință ce a reunit membrii noilor Consilii Școlare Junior formate în școlile generate și în liceele județului Vrancea, la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”.

Ședința a fost moderată de președintele Consiliului Județean al Elevilor, Tudor-Codrin Bostan și reprezintă punctul de începere a formării noilor juniori în cadrul organizației. Astfel, ședința a început cu o sesiune de cunoaștere pentru membri și a continuat cu prezentarea structurii piramidale a Consiliului Național a Elevilor.

Scopul ședinței a fost reprezentat de pregătirea alegerilor pentru Consiliul Județean al Elevilor Junior care va fi format dintr-un președinte, un vicepreședinte și un secretar, președintele substructurii fiind vicepreședinte al Consiliului Județean al Elevilor Vrancea. Pentru funcția de președinte pot candida doar președinții Consiliilor Școlare al Elevilor Junior, iar pentru celelalte două funcții din Biroul Executiv, poate candida orice membru al Bordului de Conducere al structurii junior.

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea se bucură de implicarea într-un număr foarte mare a elevilor de gimnaziu și le urează succes la alegerile ce vor urma.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

Interviu! „Marșul Autismului” 2014

Miercuri, 2 aprilie, a avut loc, pentru al patrulea an consecutiv, Marșul Autismului, organizat de Asociația „Speranța Andradei” în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, care a susținut această inițiativă încă de la început.

Participanții au mărșăluit în Focșani pentru a marca ziua de 2 aprilie, declarată de ONU „Ziua internațională de conștientizare a autismului”, astfel atrăgând atenția asupra acestor copii cu probleme și asupra nevoii de a fi ajutați, întrucât autismul este o boală, nu o alegere.

Punctul de plecare l-a constituit Centrul Regional de Recuperare a Copiilor cu Autism „Micul Prinț”, iar punctul final a fost reprezentat de clădirea Teatrului Municipal „M. Gh. Pastia”, unde au fost eliberate sute de baloane spre cer.

Anul acesta, numărul participanților a fost record, depășind 500 de persoane, care s-au mobilizat din solidaritate, arătându-și susținerea față de copiii afectați de această boală.

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea mulțumește tuturor participanților care au făcut ca acest proiect să fie un real succes, având un impact puternic asupra locuitorilor Focșaniului și îi invită să urmărească un interviu cu și despre povestea oamenilor ce se află în spatele Centrului „Micul Prinț”.

© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea

CJE Vrancea, partener în campania de conștientizare „Marșul Autismului”

Miercuri, 2 aprilie, pentru al patrulea an consecutiv, Asociația „Speranța Andradei” organizează campania de conștientizare intitulată „Marșul Autismului” în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, partener cu tradiție al acestui proiect. Locul de întâlnire îl reprezintă Centrul regional de recuperare al copiilor cu autism „Micul Prinț”, strada Cuza-Vodă, nr. 56, începând cu ora 17:00.

Autismul este o tulburare a creierului ce interferează cu abilitatea de a comunica și de a relaționa cu cei din jur și apare deobicei înaintea împlinirii vârstei de 3 ani. Lunar, asociaţia oferă servicii de recuperare pentru 80 de copii cu tulbutări de dezvoltare
din mai multe judeţe ale ţării: Vrancea, Buzău, Bacău, Galaţi, Botoşani, Prahova, Braşov,
Neamţ.

De asemenea, data de 2 aprilie nu a fost aleasă întâmplător, întrucât aceasta este declarată „Ziua internațională de conștientizare a autismului” în anul 2008 de către ONU.Punctul final al marșului îl reprezintă Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”, unde se vor elibera baloane albastre spre cer. De asemenea, pentru a marca evenimentul, clădirea va fi iluminată în albastru. 

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea invită elevii în număr cât mai mare să participe la acest proiect pentru a susține această cauză.


© 2011 Consiliul Județean al Elevilor Vrancea