11 feb. 2015

Delegația Consiliului Judetean Vrancea a participat la Adunarea Generală de la Craiova
Reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Vrancea au fost prezenți, în perioada 2-5 februarie, la Adunarea ­Ge­nerală ordinară a Consiliului Național al Elevilor din România, de la Craiova. Delegații Consiliului Județean Vrancea au fost Lupu-Leica Melisa, președinte, și Andrei Sbarnea,director al departamentului de cultură, educație și programe școlare.

La întâlnire s-au reunit peste 100 de elevi participanți în urma selecției naționale, președintele CNE alături de un delegat, venind din toate județele, a avut ca scop alegerea noului președinte al Consiliului Național al Elevi­lor, a celor doi secretari executivi și ai departamentului de Educație și Comunicare și al Departamentului de organizare Internă. În urma desfășurării atelierelor tematice, delegații au lucrat împreună pentru întocmirea unei strategii ideale de dezvoltare organi­za­țională a Consiliului Național al Elevilor pentru mandatul 2015-2016, unde au găsit soluții pentru probleme identificate pe parcursul mandatului trecut.

Deschiderea oficială de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj a avut loc la Colegiul Național "Elena Cuza" din Craiova,unde au fost prezentate rapoartele de activitate ale președintelui și ale celor doi secretari executivi, după care s-a desfășurat procesul electoral. Astfel, au fost aleși: Horia Onița - noul Președinte al Consiliului Național al Elevilor (președinte CJE BH) și Cătălin Zugravu - secretar al Departamentului de Organizare Internă. Departamentului de Educație și Comunicare (Relații Externe) a avut un singur participant, ce a primit de la majoritate un vot negativ. În urma invalidării unicului candidat pentru postul de secretar exe­cutiv al departamentului de Educație și Comunicare (relații externe), membrii Adunarii Generale au hotărât prelungirea mandatului lui Tudor Găitan cu 45 de zile, până la o viitoare Adunare Generala.

În cea de-a treia zi s-au desfășurat ateliere de lucru facilitate de membrii Biroului Executivi și seniori sau parteneri ai structurii. Printre ateliere se numără cel de Organizare Internă, Politici de Tineret, Relații Externe, Relații Internaționale privind Consiliul Național al Elevilor din Republica Moldova și OBESSU, structura reprezentativă a elevilor la nivel european și Sistemul de Învățământ.