Documente

Organizare şi funcţionare:
Regulamentul de organizare și funcționare al C.N.E.
Ordinul MECTS 4247/26.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului C.N.E.

Rapoarte de activitate:
Raport de activitate CJE Vrancea 2010-2011.
Raport de activitate CJE Vrancea 2011-2012 - sem I.
Raport de activitate CJE Vrancea 2012-2013 - sem I.

Pentru candidaţi:
Acord parental;
Formular de candidatură;
Model scrisoare de intenţie;
Declaraţie de neapartenenţă politică;
Model CV Europass;

Organizare alegeri:
Model buletin de vot 2012;
Model proces verbal alegeri;

Alte documente:
Biroul Executiv al Consiliului Județean al Elevilor Vrancea.
Află, CJE te poate ajuta! - proiect.
Plan de activitate CJE Vrancea 2011-2012.
Centralizator propuneri Școala Altfel;
Broșură promovare CJE Vrancea 2012.

Adeverințe, formulare, convocator:
Adeverință membru.
Adeverință membru Birou Executiv.
Formular de candidatură.
Scrisoare intenție.
Acord parental.
Convocator ședință CȘE.
Adeverință voluntar.
Adeverință participare.
Raportare individuală.
Plan de acțiune.

Documente panouri școlare Consiliul Elevilor: