Prezentare


      Ce reprezintă Consiliul Județean al Elevilor?

    Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) este structura reprezentativă a elevilor la nivel judeţean, subordonată Consiliului Naţional al Elevilor, care coordonează activitatea  Consiliilor Şcolare ale Elevilor(CSE).
      CJE se constituie din elevi, reprezentanţi ai tuturor Consiliilor Școlare ale Elevilor din unităţile de învăţământ din județ.
       
      Principalele atribuții și responsabilități ale Consiliului Județean al Elevilor sunt:

- Reprezintă şi apără drepturile şi interesele elevilor;
- Asigură comunicarea între elevi şi conducerea ISJ, identificând, receptând şi propunând spre soluţionarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene, problemele, ideile şi aspectele vieţii şcolare a elevilor din judeţ;
    - Consiliul Judeţean al Elevilor monitorizează la nivel judeţean respectarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ;
- Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii şcolare a proiectelor şcolare şi extraşcolare;
   - Organizează seminarii, întâlniri, conferinţe, schimburi de experienţă, competiţii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor;
-  Efectuează sondaje de opinie cu privire la diverse aspecte ale vieţii şcolar;
-  Comunică permanent cu CŞE şi le ofera  consiliere;
-  Organizează acţiuni de caritate, campanii de strângere de fonduri destinate cazurilor social.

     Cu cine poate colabora CJE?


·         Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, CJE colaborează cu departamentul educativ de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean, Palatul şi Cluburile copiilor, cu Direcţia  Judeţeană pentru Tineret, cu structurile asociative ale părinţilor, cu alte instituţii şi organisme de specialitate locale, regionale, naţionale sau internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale.